Δ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν 10.04.16, Μεγαλυνάριον, Ἐπὶ σοὶ Χαίρει, Ἦχος πλ. Δ΄


Εκτύπωση   Email