Κυριακοδρόμιο

1γαπητέ ἐπισκέπτη, τά κηρύγματα πού εἶναι ἀναρτημένα στό παρόν ἰστολόγιο δέν φιλοδοξοῦν νά παρουσιάσουν κάτι τό καινούργιο. Ἀλλά καί τό περιεχόμενό τους δέν εἶναι ἀπόλυτα δημιούργημα προσωπικό αὐτοῦ πού τά ἀνήρτησε. Ἁπλούστατα ξεκινώντας μέ ἀφορμή τήν ἀγωνία πού αἰσθάνεται κάθε Ἐφημέριος γιά νά νουθετήσει, νά διδάξει καί νά παρουσιάσει στούς Ἐνορίτες του γνήσια καί ἀνόθευτη τήν διδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας, συγκε- ντρώθηκε, σταχυολογήθηκε ἀπό διάφορες πηγές.

Ἀντλήθηκε μέν ἀπό διάφορες πηγές, ἀλλά ἐπεξεργάσθηκε, δέχθηκε προσθ- αφαιρέσεις καί προσαρμόσθηκε, ἔτσι ὥστε, νά καλύψει τό κηρυκτικό ἔργο καί τίς πνευματικές ἀνάγκες μιᾶς συγκεκριμένης Ἐνορίας.

Ἡ μή ἀναφορά τῶν πηγῶν πού χρησιμοποιήθηκαν (ἡ ὁποία ἀπό καλή προ- αίρεση δέν εἶναι ἐφικτή), δέν θεωρεῖται κάτι τό μεμπτόν καί ἐπιλήψιμον ἤ κλοπή πνευματικῆς ἰδιοκτησίας, ἐφόσον ὁ σκοπός εἶναι ἱερός καί ἀποβλέπει στόν ἐπαν- ευαγγελισμό τῶν πιστῶν.

     Φυσικά ὅ,τι εἶναι ἀνηρτημένο εἶναι στήν διάθεση τοῦ κάθε ἐπισκέπτη νά τό χρησιμοποιήσει ἐλεύθερα κατά τήν βούλησή του.