Πότε δεν τελούνται Μυστήρια

ΒΑΠΤΙΣΜΑ

Τό ιερό μυστήριο του Βαπτίσματος, λόγω του χαρμόσυνου χαρακτήρα του, συνιστάται νά τελείται ημέρα Κυριακή. Επικράτησε όμως γιά πρακτικούς λόγους νά τελείται καί άλλες ημέρες.
Ημέρες κατά τίς οποίες δέν επιτρέπεται η τέλεση Βαπτίσματος δέν αναγράφονται καί θεωρητικά μπορεί νά τελεσθεί οποιαδήποτε ημέρα του έτους. Πάντως καλό είναι νά φροντίζουν οι Χριστιανοί νά τελίται τό Βάπτισμα κατ' εξοχήν σέ ημέρες καί περιόδους αρτύσιμες καί όχι νηστίσιμες καί μάλιστα Τετάρτη ή Παρασκευή (εκτός αν υπάρχει τίς ημέρες αυτές κατάλυση εις πάντα, δηλ. τό Άγιο Δωδεκαήμερο, τήν α΄ εβδομάδα του Τριωδίου, τήν Διακαινήσιμο εβδομάδα καί τήν εβδομάδα της Πεντηκοστής).
Επίσης, ας αποφεύγεται η τέλεση Βαπτίσεως τήν παραμονή καί ανήμερα της πανηγύρεως του Ιερού Ναού.


ΓΑΜΟΣ

Τό ιερό μυστήριο του Γάμου, λόγω του χαρμόσυνου χαρακτήρα του, συνιστάται νά τελείται ημέρα Κυριακή. Επικράτησε όμως γιά πρακτικούς λόγους νά τελείται καί τό Σάββατο.

Δέν επιτρέπεται η τέλεση θρησκευτικού γάμου γενικά στίς περιόδους νηστείας καί συγκεκριμένα:

 • Τήν Τετάρτη καί Παρασκευή (εκτός αν υπάρχει τίς ημέρες αυτές κατάλυση εις πάντα, δηλ. τό Άγιο Δωδεκαήμερο, τήν α΄ εβδομάδα του Τριωδίου, τήν Διακαινήσιμο εβδομάδα καί τήν εβδομάδα της Πεντηκοστής)
 • Τήν 13η καί 14η Σεπτεμβρίου (παραμονή καί ανήμερα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού)
 • Από τίς 18 μέχρι καί τίς 25 Δεκεμβρίου
 • Τήν 5η καί 6η Ιανουαρίου (παραμονή καί ανήμερα των Θεοφανείων)
 • Από τήν Καθαρά Δευτέρα μέχρι καί τήν Κυριακή του Πάσχα
 • Από τήν 25η μέχρι τήν 28η Ιουνίου (όταν οι ημέρες αυτές περιλαμβάνονται στή νηστεία των Αγ. Αποστόλων)
 • Από 1ης μέχρι καί 14ης Αυγούστου
 • Τήν 28η καί 29η Αυγούστου (παραμονή καί ανήμερα της Αποτομής της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου)
 • Επίσης, ας αποφεύγεται η τέλεση Γάμου τήν παραμονή καί ανήμερα της πανηγύρεως του Ιερού Ναού.

Εάν απαιτηθεί τέλεση θρησκευτικού Γάμου κατά τίς ανωτέρω ημέρες, αυτή επιτρέπεται μόνο γιά εξαιρετικό λόγο καί κατόπιν ειδικής αδείας του Σεβ. Μητροπολίτου.


ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεία τελείται οποιαδήποτε ημέρα του χρόνου. Παλαιά ευλαβής παράδοση δέν επέτρεπε τήν τέλεση κηδείας τήν ημέρα της Μεγ. Παρασκευής, λόγω σεβασμού πρός τόν Μεγάλο Νεκρόν Θεάνθρωπον, αλλά καί γιά λόγους πρακτικούς, επειδή εντός του Ιερού Ναού δεσπόζει ο Επιτάφιος.


ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ιερό Μνημόσυνο μέ κόλλυβα τελείται πάντοτε μαζί μέ τήν Θ. Λειτουργία, κατ' εξοχήν τήν ημέρα του Σαββάτου.
Επικράτησε, βέβαια, γιά πρακτικούς λόγους, νά τελείται καί άλλες ημέρες -καί τήν Κυριακή.

Ημέρες κατά τίς οποίες δέν επιτρέπεται η τέλεση Μνημοσύνου μέ κόλλυβα είναι:

 • Από τό Σάββατο του Λαζάρου μέχρι καί τήν Κυριακή του Θωμά.
 • Ανήμερα των Δεσποτικών καί Θεομητορικών Εορτών.
 • Ανήμερα της πανηγύρεως του Ιερού Ναού.

Αυτές τίς ημέρες ωστόσο επιτρέπεται η τέλεση απλού Τρισαγίου («Μετά πνευμάτων δικαίων...» κ.λπ.).


Εκτύπωση   Email