Β΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν 27.03.16, Ἰδιόμελον Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, «Χαλινούς ἀποπτύσας», Ἦχος πλ. Δ΄


Εκτύπωση   Email