Α΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν 20.03.16, Δοξαστικόν τῶν Αἴνων, «Μωσῆς τῷ καιρῷ», Ἦχος πλ. Β΄


Εκτύπωση   Email