Σμύρνη: Αγίασμα της Παναγίας Γαλατούσας. (γ)


Εκτύπωση   Email