Ἐκφωνήσεις-Λειτουργικά, Ἦχος πλ.Β΄- Ἐκφωνεῖ, ὁ παπα-Θανάσης Κατζιγκᾶς - Ψάλλει, ὁ Χρῆστος Κατζιγκᾶς


Εκτύπωση   Email