Εκτύπωση
01 02 03
       
 04  05  06
      
 07  08 09 
      
 10  11  12